Yayın Kurulu

Sahibi:  Maltepe Üniversitesi GSF ve İF adına Rektör Kemal KÖYMEN
Sorumlu Yazı Işleri Müdürleri: GSF Dekan Prof  Dr. Simten Gündeş, İF Dekan Prof. Dr. Selahattin Yıldız
Yayın Koordinatörü: Prof. Dr. Gül Batuş
Editör: Yrd. Doç Müjgan Yıldırım
Yardımcı Editör: Öğrt. Gör. Neslihan Başak
İngilizce Editör:  Yrd. Doç Sevilay Saral
Tasarım: Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Yrd Doç Dr. M. Çetin Erden - Yrd. Doç. Dr. Eda Bürge Tekin

Danışma Kurulu:
Prof. Dikmen Gürün
Prof  Dr. Simten Gündeş
Prof. Dr.  Selahattin Yıldız
Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu
Prof.  Dr. Filiz Balta
Prof. Dr. Gül Batuş

Yazışma adresi: Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Marmara Eğitim Köyü, 34857 Maltepe-İstanbul
Yayın Türü: “Yaygın Süreli”